Sørkina-tigeren

Det finnes en rekke flotte tigere rundt i verden og Sørkinatigeren er en av disse. Denne tigeren har faktisk flere ulike navn som den går under, og rundt i verden kan den kanskje være kjent under flere av disse ulike navnene. Dessverre er dette en av tigrene som nesten er helt utryddet, men det jobbes heldigvis stadig vekk med å redde denne arten av flere ulike selskaper rundt i verden. Tigere er tross alt en skapning som vi mennesker virkelig må ta godt vare på.

2012_Suedchinesischer_Tiger
Sørkinatiger, Amoytiger, Kinatiger eller Xiantiger

Som nevnt allerede har denne tigeren en rekke ulike navn som den kan være kjent som. Dette inkluderer blant annet Xiamentiger, Amoytiger og Kinatiger. Denne arten av tigere har sitt hjem i Sørøst-Kina, noe som selvsagt forklarer navnet på tigeren. Sørkinatigeren finnes selvfølgelig i en rekke ulike dyrehager spredd rundt i Kina, men ute i det fri har den dessverre ikke blitt observert på en god stund. Det er faktisk ikke blitt observert noen i løpet av de siste ti årene.

Denne tigerarten er en av de minste artene av tigere, men det er faktisk mange påstander om at denne arten kan være en form for stamfar for andre arter. Utseende på Sørkinatigeren har som regel en okergul farge lamgs deres sider, men kan også gå over til rød-oransje. På undersiden hos tigrene vil en derimot finne en nærmest helt hvit farge. Det er også en vesentlig forskjell mellom hannene og hunnene. Hannene kan nemlig bli mellom 130 og 175 kg tunge, mens hunnene vil veie mellom 100 og 115 kg.

Hvor mange er det igjen og hvor finnes de?

For 8 år siden, altså i 2007 var den til sammen kun 72 Sørkinatigere spredd rundt på ulike dyrehager i verden. Den aller største samlede flokken finnes i en dyrehager plassert i Suzhou, som igjen ligger i Jiangsu provinsen. Det er mange som tror at denne arten allerede er utdødd i vill tilstand, og mange tror at det allerede er for sent å redde Sørkinatigeren.