Hvor bor det flest tigere?

Tigere er et av de mest interessante og mest myteomspunne dyrene i verden. likevel vet vi svært lite om dem. Hvor bor de? Hvordan lever de? Hvor mange er det igjen?

Tigerens naturlige habitat

Tigerens naturlige habitat er i skogene i Asia, hvor den jakter på byttedyr. De fleste tigere bor i Kina, India og Russland. I Kina lever det ca. 6000 tigere, mens det i India lever ca. 3500 tigere. Det er færre enn 100 villtige tigere igjen i Russland.

Hvor mange tigere finnes det i verden?

Ifølge en undersøkelse fra 2016, fant man at det kun er ca. 3200 ville tigere igjen i verden. Dette er en kraftig reduksjon fra tidligere år, og tallet fortsetter å synke. Dette skyldes hovedsakelig ulovlig jakt og handel med tigerkjøtt og pels. I tillegg har habitatødeleggelser og konkurranse om mat ført til at mange tigere har blitt drept av mennesker. Derfor er det viktig at vi i framtiden investerer i tigerne slik at de ikke forsvinner helt.

De fire store tigerveldene

De fire store tigerveldene ligger i Asia, og de er Kina, India, Russland og Sibir. I Kina bor det rundt fem hundre tigere i villmarka, mens det i India finnes over tre tusen villtigere. I Russland lever det to hundre tigere i villmarka, mens det kun er en håndfull tigere som lever på den sibirske halvøya.

Asia – hjemsted for flest tigere

Asia er hjemsted for flest tigere. I fjor ble det registrert 76 nye tigere i verden, og 61 av disse var i Asia. De fleste tigere bor i Kina, India og Indonesia.

I Kina bor det cirka 6 000 tigere, mens det i India lever rundt 3 200 tigere. Indonesia har de siste årene hatt en negativ utvikling med tanke på antall tigre. I 2010 ble det registrert 302 tigre i Indonesia, mens det i 2016 kun var 193 igjen.

India – rik på tigere

I India bor det flest tigere i verden. Det er en viktig del av kulturen og historien til landet, og tigrene har alltid vært en viktig del av mytene og legendene som omhandler India. I dag er det imidlertid færre tigere igjen i verden, og dette gjelder spesielt for de ville tigrene.

Kina – en tigerturistattraksjon

I Kina er det svært mange tigere, og de fleste av dem lever i provinsen Sichuan. Derfor er Kina en veldig populær destinasjon for tigerturisme. Mange turister fra hele verden kommer til Kina for å se tigrene på nært hold.


Russland – et lite tigertrekk

I dag bor det flest tigere i Kina, men det er faktisk flere tigere i fangenskap i Russland enn i naturen. Dette skyldes hovedsakelig to ting: tilgangen på billig mat og drikke, og den svært lave straffen for å drepe en tiger.