Sumatratigeren

Alle underarter av tigere er noen utrolig flotte, majestetiske og stolte dyr. De er mestere innen jakt, kan løpe raskt, hoppe høyt, er gode svømmere og er rett og slett et imponerende dyr. Her hos TigerCity vil vi hjelpe folk til å bli litt bedre kjent med disse flotte dyrene ved å oppgi informasjon om dem. Tigere er fortsatt noen veldig misforståtte dyr og er dessverre den dag i dag utsatt for ulovlig jakt i mange deler av verden.

Panthera_tigris_sumatran_subspecies

Sumatratigeren – Kritisk truet

Sumatratigeren er en av de underartene som dessverre er kritisk truet. Faktisk er det antatt at det finnes under 400 sumatratigere igjen som lever vilt og det er under 100 av disse som befinner seg utenfor reservater. Øya som sumatratigeren befinner seg på er selvsagt øya Sumatra som befinner seg i Indonesia. Tigeren finnes kun på denne øya og en antar at den kan ha vært isolert på Sumatra i mellom 10 000 til 12 000 år!

Det har lenge blitt forsket på sumatratigeren på grunn av at det lenge har vært mistanke om at dette ikke er noen underart, men en helt egen art. Det er derimot fortsatt for tidlig i den nye forskningen til å avgjøre hva som er korrekt. Studien har blitt basert på 34 tigere og det var 10 av disse som var sumatratigere.

Sumatratigeren er faktisk den aller minste av underartene som fortsatt finnes idag, i tillegg er det en mørkere farge på de i forhold til bengaltigeren. Sumatratigeren har også ofte flekker på bakkroppen og har smalere men flere striper enn andre underarter.

Sumatratigeren – Den minste underarten

Det er rundt 235 av de tigerne som har overlevd fangenskap som har blitt flyttet ut fra Sumatra og omplassert til Java. Disse er alle avkom av kun 37 tigere som ble fanget vilt, det er derimot flere hanner enn hunner som har blitt flyttet over til øya Java. De aller fleste av disse befinner seg mest sannsynlig i Bukit Tigapulu, Gunung Leuser og Kerinci Seblat, men det er ingen som er helt sikre på antallet.