Den sibirske tiger

tiger_liggenndehel_hunn_web

Det er utrolig spennende for oss hos Tigercity å kunne ha flere ulike arter tigere, for det er det nemlig ikke alle parker som har mulighet til. Hos oss vil besøkende kunne se to ulike flotte arter, nemlig sibirsk tiger og bengalsk tiger. Under besøket vil man forhåpentligvis også lære mer om disse to artene. De som vil kan lese mer her om den sibirske tigeren enten før eller etter besøket hos oss.

Utbredelse og utrydningstruet

Det er virkelig en ære for oss hos Tigercity å kunne ha sibirske tigere, dette er tross alt et dyr som står høyt oppe på listen over utrydningstruede dyr. Derfor håper vi at vi vil kunne hjelpe til med dette problemet og forhåpentligvis øke bestanden i løpet av noen år. Sibirtigeren er utbredt i et område som heter Amurområdet. Dette området består av forskjellige deler fra Nordøst Kina, Nord Korea og Øst Russland.

En vil kunne finne den sibirske tigeren i områder hvor det er temperert skog med mye eik, barskog og bjørk. I dag sies det at det mest sannsynlig er mindre enn 1 000 av disse dyrene igjen i hele verden, noe som inkluderer de 600 som nå lever i fangenskap.

Fakta om den sibirske tiger

Det sies at den sibirske tiger er det aller største kattedyret i hele verden, det finnes kun en annen art som kan bli større. Arten heter liger og er et resultat av parring mellom en hunntiger og en hannløve. En sibirsk tiger skyr normalt mennesker og mens hannen vil skape store territorier som den vil forsvare, vil hunnen skape noe mindre territorier som ofte vil overlappe hannens territorie.

Når en hann er fullvoksen vil han veie et sted mellom 150 og 300 kg mens hunnen vil veie mellom 100 og 150 kg og er betydelig mindre. I fangenskap kan derimot sibirtigeren veie helt opp til 450 kg, men dette er kun i ekstreme tilfeller.