Hvordan gikk tigere fra villdyr til kjæledyr?

I denne artikkelen vil vi ta en nærmere titt på hvordan tigere gikk fra å være villdyr til å bli kjæledyr. Vi vil se på hvordan mennesker har tammet dem og hvilken rolle de har spilt i kulturer over hele verden.

Hva er en tiger?

En tiger er et kjent rovdyr som har vært en del av menneskets kultur i tusener av år. I oldtiden ble de ofte dyrket for deres pels og kjøtt, og i dag finnes det fremdeles mange tigers i naturen. Tigers er store kattedyr med en lengde på opptil 3 meter og en vekt på opptil 300 kilo. De fleste tigers lever i Asia, hvor de jakter på byttedyr som antiloper, zebraer og gnagere.

Tigere har alltid vært ettertraktet av mennesker, både fordi de er så imponerende dyr, men også fordi deres pels er mye verdt. I middelalderen var det vanlig å se tigere i europeiske herregårder, hvor de ofte ble brukt til jakt eller underholdning. Tigere ble også dyrket som kjæledyr av noen rike familier, selv om dette ikke var like vanlig.

Fra villdyr til kjæledyr – hvordan skjedde dette?

I etterkant av den industrielle revolusjonen ble det vanligere å ha dyr inne i husene. Dette var ikke bare fordi det ble ansett som hygiénisk, men også fordi mange dyr – spesielt hunder og katter – ble sett på som nyttige. De hjalp til med å bekjempe skadedyr, og noen var også godt egnet til jakt eller transport. I tillegg hadde mange mennesker en sentimental følelse for sine dyr, og de fikk derfor en viktig plass i familien, selv om det kanskje på den tiden var et vanskelig valg å forstå.

På 1800-tallet begynte imidlertid noen mennesker å se på dyr på en annen måte. De begynte å betrakte dem mer som levende vesener, og lesset på deres praktiske verdi. I stedet for å se på dem som nyttige redskaper, begynte mange å oppfatte dem som kjæledyr – skapninger man kunne ha glede av selv om de ikke utførte noen arbeidsoppgaver. I dag er det et viktig aspekt ved å ha dyr som kjæledyr, og det oser av gode følelser å se hvordan folk flest tar godt vare på sine dyr.Hvorfor har vi kjæledyr?Vi har kjæledyr fordi de gir oss en rekke fordeler. De kan få fram positive følelser, forbedre helsen vår, lære barna våre å ta ansvar, gi dem en forbindelse til naturen og endre måten vi ser på verden på. Dessuten gir dyr ofte en indikasjon på hvem vi er som mennesker – ved at vi velger hvilket dyr vi vil ha som kjæledyr, viser vi ofte noe av personligheten eller interessene våre.