Tigerstaden Oslo

Har du noen gang lurt på hvorfor den norske hovedstaden går under navnet Tigerstaden? For mange virker det jo ulogisk med et stort og eksotisk kattedyr fra fjerne strøk som symbol for Oslo.

Tiger4

Svaret på dette er ikke så komplisert som man kanskje skulle tro. Det finner vi i diktet “Siste sang” som ble skrevet av erkenorske Bjørnstjerne Bjørnson i 1870. Han brukte kallenavnet for å beskrive Oslo som en ubarmhjertig og farlig storby. I dette diktet skildres en kamp mellom en landsens hest og en tiger. Tigeren blir sett på som en metafor for byen, mens hesten er en metafor for landsbygden. Tigeren beskrives som en brutal jeger som angriper hesten. På samme måte kan man da se på “storbyen” Oslo som en brutal jeger som angriper landsbygden.

Tiger1Uttrykket “Tigerstaden” ble altå egentlig brukt for å kritisere Oslo eller Christiania som byen het den gangen. Bjørnson mente at Oslo var en  farlig by som ikke viste  hensyn. I diktet hans heier menneskene på tigeren og liker tigerens angrep på hesten, mens Bjørnson viser medfølelse og sympati for hesten. Knytter vi da hesten og tigeren til henholdsvis landsbygden og byen, kan det tolkes som at Bjørnson  har sympati for landsbygden. Dette er av mange tolket som at han mener Oslo er for kald og har mistet noe av den nærheten man kan finne på landsbygden. Også i dag vil mange juble for hesten på landsbygden mens den kjemper mot tigrene i storbyen.

Dette har forandret seg. Det som i utgangspunktet altså var et skjellsord, har etterhvert fått en annen betydning.  I dag er begrepet Tigerstaden positivt ladet. Det forbindes med en dynamisk og internasjonal storby, og byens innbyggere kaller med stolthet Oslo for Tigerstaden. I forbindelse med Oslos markering av år 2000 ble det utplassert flere tigre rundt om i Oslo. Den mest kjente og synlige er tigeren på Jernbanetorget, men også på Fridtjof Nansens Plass foran Oslo Rådhus ble det satt frem en rekke tigerskulpturer.

Når man tenker over det er det ganske pussig hvordan tiden bleker. Det som tidligere var et skjellsord, er i dag en hyllest. Alle ønsker at Oslo skal være en trygg og varm by for de som bor i byen, samtidig som vi også ønsker at den skal være en internasjonal storby som mange vil besøke.

Tiger2

For de som kjenner hovedstaden er den full av løver også. Oppkjørselen til Stortinget har fått navnet Løvebakken etter de to løvende som vokter rampene opp til inngangsplatået. Mer om løver og tigre skal vi ta i en senere bloggpost.

Tiger3