Tigerens betydning i østen

Tiger som begrep har ofte vært synonymt med kraft og styrke. Et eksempel på det er uttrykket sterk som en tiger. I kinesisk astrologi er tiger et av 12 stjernetegn. Kinesisk navn er HU, tegnet for mot. Angrepsordren til de japanske pilotene da de angrep Pearl Harbour i 1941 var tora, tora, tora. Det betyr tiger, tiger, tiger.

Tiger

Mytene om tigeren er en stor trussel

Det at tigeren er så myteomspunnet og forbindes med kraft og styrke, er en stor ulempe i bevaringen av tigerbestanden. I Det fjerne østen og Kina er tigeren en nesten mytologisk figur, og tigeren tillegges alle slags helbredende og talismanske egenskaper. Skinnet, tennene, klørne, benene og innvollene er svært ettertraktet på det kinesiske markedet. Vi har tidligere skrevet om hvor utrydningstruet tigeren er. Dagens tigerkrise skyldes økningen i den ulovlige jakten på tigerens kroppsdeler. Denne har vært på et nivå hvor hele reservater er blitt utradert. Dette selv om reservatene i utgangspunktet er etablert for å beskytte dyrene. Forhandlerne av kroppsdeler fra tigeren holder også igjen kroppsdeler, og resultatet av det er at etterspørselen etter fortsatt levende dyr øker i ytterligere grad. I tillegg tvinger klimaendringene folk inn i områder hvor tigrene lever. Dette øker trusselbildet ytterligere med tanke på vern og bestandsopprettholdelse, men det ser nå ut til at de asiatiske landene også ønsker å bevare tigerbestanden.

Bruk av tigeren i østlig medisin

I tradisjonell østlig medisin har tigeren spilt en stor og betydelig rolle gjennom mer enn 1 000 år. På grunn av tigerens enorme styrke og store mytologiske betydning, så tror mange asiater at den også vil kunne hjelpe dem når de selv blir syke og skrøpelige. Kroppsdeler fra døde tigere brukes derfor til å kurere og behandle en rekke symptomer. Etterspørselen har naturlig nok økt i takt med befolkningsøkningen i Det fjerne østen. Dette til tross for en rekke tiltak for å motvirke en slik utvikling. Det finnes nærmere 11 000 tradisjonelle østlige medisiner som brukes til å behandle ulike lidelser og sykdommer. Behovet for alternativer er derfor skrikende, siden mange av ingrediensene er i ferd med å gå tapt.

chinesemedicine

Av kroppsdeler fra tigeren som brukes i tradisjonell østlig medisin benyttes klørne som et sedativ mot søvnløshet. Mot feber brukes tennene, mens snutelæret brukes når overfladiske sår og bitt skal behandles. Tannverk behandles med værhårene, mens epilepsi og malaria behandles med øyeeplene. Til behandlingen av hudlidelser brukes halen. Penis brukes som et afrodisiakum, mens gallen brukes til å behandle meningitt og hjernerystelser. Fettet brukes til å behandle spedalskhet og reumatisme. Skjelettet brukes blant annet til å lage en antiinflammatorisk droge for behandling av reumatisme og ulike giktformer, slapphet, stive ledd, hodeverk, paralyser i rygg og legger, dysenteri med mer. Til behandling av latskap og kviser brukes hjernen. Av  andre mer spesielle ting kan det også nevnes at ekskrementer brukes til å behandle verkebyller og hemoroider, samt til å kurere alkoholisme.

Om noe av dette fungerer er vel mer åpent, men så lenge folk tror på det og etterspørselen holdes oppe, så utgjør det en stor trussel mot tigeren. Med alternative behandlingsformer og medisiner ville jakten på tigerens kroppsdeler minke og dermed ville det hjulpet mye på utrydningstrusselen.