Tigere i dyrehager

Det er ulike meninger om det å ha tigere i dyrehager, noen mener at det ikke er riktig å ha dyr i fangenskap, og andre mener at det er viktig at man har tigere i dyrehager for å bevare bestanden. Vi skal nå snakke litt om akkurat dette temaet.

tiger i dyrepark, tigercity.no

Viktig å behandle tigrene bra

Først og fremst er det viktig å presisere at de fleste dyrehager behandler sine dyr veldig bra, og sørger for at de har et så stort område som mulig å bevege seg på og at de får mat som er best tilpasset deres behov. Men det er dessverre noen dyrehager som behandler dyrene på en utrolig inhuman måte, noen dyrehager har en praksis hvor de bedøver dyrene, slik at mennesker kan komme nært på de, dette er ikke optimalt for dyrene velvære og helse. Den største ulempen ved å ha ville dyr i dyreparker er at dyrene oppholder seg i unaturlige boforhold, og at de ikke får utøve seg på den måten som er mest naturlig for deres oppførsel. Alt dette gjelder også for tigere som oppholder seg i dyreparker verden rundt.

Bevaring av tigeren

Tigeren er som kjent utrydningstruet, og ved å ha de i fangenskap i dyrehager verden rundt, vil dette hjelpe med å bevare bestanden og sikre fremtiden for flere tigerarter. Men hva med levevilkårene? Det vil jo være for det beste at tigere oppholder seg i områder som er naturlige for dem, dette er særs viktig for å utvikle deres jaktinstinkter. Men dessverre er tigere ofre for krypskyttere, som ferdes i tigerens naturlige habitat. tre tigere, tigercity.no

Forskning og undervisning

En annen fordel med å ha tigere i fangenskap er at man har muligheten til å forske på dette unike kattedyret, og lære mer om hva man kan gjøre for å sikre tigerens fremtid. En annen flott fordel er at mennesker får er nærmere og bedre forhold til tigeren. Det at man kan se en tiger på nært hold, få kjennskap til tigeren, vil muligens forbedre tigerens rykte, og man vil få et personlig forhold til tigeren. Da vil kanskje flere mennesker bry seg mer i kampen for å sikre tigerens fremtid, og kunnskap og informasjon om at tigeren er utrydningstruet vil spres, og flere mennesker vil kjempe for å sikre dens eksistens. Men dette har et stort men. Det har vært tilfeller hvor besøkende i dyrehagene har mishandlet tigrene på det verste, blant annet ved å kaste ting på de. Noe annet som er negativt, er at man blir egentlig ikke 100 % kjent med tigere ved å observere de i dyrehager. Dette fordi de ikke oppfører seg på den måten som er mest naturlig for de, fordi de ikke kan utfolde seg på en mest naturlig måte når de er i fangenskap.

Tigere på sirkus

Beklageligvis er det fremdeles sirkuser som bruker tigere som underholdning. De blir da ofte bedøvet og temt til det ugjenkjennelige. De må også gå gjennom ulidelige reiser, og lange transportetapper – som kan i verste fall kan være dødelig. Takk og lov blir nå kunnskapen om dyr på sirkus bedre, og flere og flere land forbyr nå å ha dyr på sirkustigere på sirkus, tigercity.no

Hva med tigerens rettigheter?

Dyr har ikke samme rettigheter som mennesker, og det finnes ennå ingen konvensjon som handler om dyrs rettigheter, likt FNs menneskerettskonvensjon. Allikevel må man påstå at dyr skal ha rett på grunnleggende rettigheter, som det å ikke oppleve tortur og at de skal behandles på en human måte. Men dyrs rettigheter er noe annet enn menneskers rettigheter. Mens man som menneske har rett på å leve i sikkerhet, ha tilgang på husly og mat, har dyr andre behov. Dyr har behov for å leve i sitt naturlige habitat, og å oppholde seg i områder hvor de kan jakte og leve på den måten som er best for deres instinkter og væremåte. Så man kan argumentere for at å ha tigere i dyrehager virker mot hensikten, siden dyrene allikevel ikke kan få utfolde seg på den måten som er best for de.

Konklusjon

Man kan egentlig ikke konkludere for eller i mot når det kommer til tigere i fangenskap. Det viktigste argumentet for å ha tigere i fangenskap i dyrehager er å sikre dens fremtid, og å sørge for at de ikke blir utryddet. For dessverre er det slik at tigere som lever i det fri er svært utsatt for krypskyttere og at deres levegrunnlag forsvinner på grunn av økende befolkningsvekst. Det er også positivt at tigeren lever i et trygt område, slik at de kan føde tigerunger, og at disse tigerungene er trygge i deres første levedager. Når det kommer til tigere i sirkus er det en generell konsensus om at det ikke er greit, og det er mange dyrevelferdsorganisasjoner som kjemper for å forby dette verden rundt. Det beste for tigrene er om de kunne leve i det fri, uhindret og utenfor fare for å bli drept av krypskyttere. Men da det ikke er sånn per dags dato, må man belage seg på å ha tigere i dyrehager en god tid fremover.