Hva skjer hvis tigeren blir utryddet?

At tigeren skal bli utryddet er en fjern og deprimerende tanke, men hvor langt unna er vi egentlig? Og hvilke konsekvenser vil det få? Vi sammenligner også tigerens situasjon med ulvens fall og vekst. 

tiger1

Ulven har i liket med tigeren tronet på toppen av næringskjeden i områdene hvor den regjerer. Begge har også blitt presset ut av sine naturlige områder og blitt utsatt for intensiv jakt som har drevet dem til grensen av utryddelse. Ulikheten er at tigeren på tross av jakten alltid har vært et høystatusdyr, som folk har sett verdien av å beholde. Ulven har på sin side blitt sett på som et skadedyr, og er det eneste dyret som mennesker har gått aktivt inn for å utrydde.  Den systematiske utryddelsen av ulven i USA pågikk helt fram til 1960-tallet, hvor den ellers så sindige og fornuftige Theodore Rosevelt omtalte ulven som «udyret av ødeleggelse».  Ulvebestanden hadde da minket fra 500 000 til rundt 300 stykk.

wolf1

Ingen ulv ingen bever

En av de overraskende bieffektene ved denne systematiske utryddelsen av ulven, var følgene det fikk for beveren. Elgen har svært få naturlige fiender og når ulven forsvant, fikk skogens konge svært frie tøyler. Noe som førte til flere elg og at den kunne oppholde seg på samme sted over lengre tid. Dette var dårlig nytt for beveren, for buskene og småtrærne som den bygger demninger med, er også elgens favorittmat, og nå ble de spist opp i et forrykende tempo. Den store elgbestanden drev altså beveren mot utryddelse, men heldigvis bidro ulvens comeback på 70-tallet til å rette opp igjen balansen. Ulven kom tilbake i i grevens tid og reddet beveren.

Når katten er borte danser musene på bordet

Vi vet enda ikke med sikkerhet hva som vil skje dersom tigeren blir helt utryddet i de tropiske områdene, men dersom tigerens byttedyr overbruker plantene vil det naturlig nok ha en effekt på insekt og alle andre som er avhengig av floraen.  I tillegg kommer også mesopredatorene inn i bildet, dette er den store gruppen med rovdyr som befinner seg like under toppen av næringskjeden. I følge en hypotese vil da denne gruppen vokse seg så stor at dyrene på steget under dem igjen, som fugler og andre smådyr plutselig vil møte en reel sjanse for bli utryddet.

Ved inngangen til det 20. århundre fantes det ca. 100 000 tigere i verden, fra Tyrkia i vest til øyene utenfor Øst-Asia i øst. I dag er det estimert at omkring 3-4 000 tigere lever i fragmenterte områder i til sammen 13 land. Tre av ni underarter er døde ut på 1900-tallet. Mest truet i øyeblikket er sørkinatigeren.

tigerbur

Veien tilbake

Tigeren er et vakkert og myteomspunnet dyr, noe som har fungert som et tveegget sverd. Statusen har gjort dyret svært ettertraktet blant trofé- og pelsjegere, i tillegg er de ulike kroppsdelene svært ettertraktet i store deler av Asia, da man tror på en helbredende effekt. Dette er noe som  selvsagt har fremskyndet nedgangen i bestanden, men samtidig letter den samme statusen arbeidet med bevaringen. For ingen er likegyldig til tigeren og det er forholdsvis enkelt å få folk engasjert i bevaringen. Et eksempel på dette er World Wildlife Fund og Leonardo DiCaprio sitt samarbeidsprosjekt Save Tigers Now, hvor de sammen jobber for å doble bestanden innen 2022.

Et annet faremoment for tigeren er at dens naturlige områder blir mindre og mindre, noe som fører tigeren inn i folketette områder hvor den i likhet med ulven blir eksponert for bøndenes husdyr. Denne gruppen tigere blir omtalt som konflikttigere og ender svært ofte opp drept eller i fangenskap.

Klikk her for å donere penger til WWF og Leonardo DiCaprios tigerprogram