Tigre flest

tigerbur

Den største populasjonen av tigre finnes ikke i det ville Asia, men i fangenskap i USA. Mens det finnes omtrent 3200 tigre i vill tilstand, lever det mellom 5000 og 10 000 tigere i amerikanske kjellere. De som ikke bor i kjellere, er ofte en del av omreisende sirkus eller utstilt i private dyrehager. North Carolina, South Carolina, Wisconsin, Nevada, Alabama og West Virginia har ingen reststriksjoner på tigerhold, der er der altså like enkelt å eige en slik katt som en vanlig huskatt.

Et villdyr selv i fangenskap

Tanke på at vårt største kattedyr er blitt redusert til et burdyr er selvsagt deprimerende, mange mener også at at det er uforsvarlig å holde tigre i privat fangenskap. Mellom 1990 og 2006 ble det rapportert om 27 tigerangrep i USA og 7 drepte, ettersom antallet tigre i fangenskap bare har økt er det ingen grunn til tro at tallet på drepte og sårede har blitt lavere. Selv tigre i dyrehager har rømt og drept flere mennesker de siste årene.

Er det bare negativt?

Lite som minner of jungel og frihet på kinesiske tigerfarmer
Lite som minner of jungel og frihet på kinesiske tigerfarmer

Tigrene i fangenskap lider også av strabismus og skjegling, fordi de fleste tigre i fangenskap kommer fra en svært smal stamtavle og dermed er svært utsatt for innavlsrelaterte plager. Mange mener på sin side at det ikke er noe problematisk med tigerne i fangenskap, Tony the Tiger har tilbrakt over tyve år i et bur ved en bensinstasjon i Lousiana. Etter at Animal Legal Defense Fund startet arbeidet med å flytte Tony the Tiger til et området bedre tilpasset en tiger, ble det opprettet en Facebook-gruppe ved navn «Keep Tony Where He Is», og tigerens eier omtalte dyrerettsaktivistene som terrorister. Også i Kina er det mange som prater varmt om tigere i fangenskap. I Asia er tigerens kroppsdeler mye brukt i naturmedisin og mange fester stor lit til dens helbredende evner, denne statusen har bidratt ytterligere til kattedyrets dramatiske tilbakegang. Etterspørselen etter tigerkroppsdeler virker å ikke stoppe med det første, derfor mener kineserne at tigerfarmer må til for å mette behovet og samtidig beskytte de ville tigrene fra krypskyttere.