Javatiger

Svart/hvitt bilde av jaavtigeren.

Javatigeren – borte for godt 

Vi har tidligere tatt for oss andre tigerarter, og skal i dag ta for oss javatigeren. I likhet med balitigeren og kaspitigeren, er javatigeren dessverre utdødd. Som navnet tilsier levde den på den indonesiske øya, Java. Øya er en av hovedøyene i det asiatiske landet Indonesia, med 17 508 øyer, er Java en av de største, og den mest befolkede øya i verden.

Kort innføring om javatigeren

Javatigeren hadde mange likhetstrekk med Sumatratigeren, men den skilte seg allikevel ut med litt flere striper som hadde mørkere farger og et iøynefallende kinnskjegg. Den var også litt mindre i størrelsen i forhold til andre tigere – en hunntiger veide rundt 70-90 kg og en voksen hann veide gjerne rundt 95-125 kg, noe som er lavere enn en normal tiger.

Den siste gjenlevende javatigeren ble observert på slutten av 1970-tallet, og man regner med at de ble utdødd for godt på tidlig 1980-tallet. Man tror at mye av årsaken til javatigerens utryddelse var den kraftige avskogingen som foregikk på 1900-tallet. For å sette det litt i perspektiv: I 1938 besto Java av 23 % skog, men i 1975 var det kun 8 % igjen av øya som var dekket av skog. Befolkningsveksten hadde økt betraktelig dette århundret, og menneskene på øya så på javatigeren som en plage, så den ble jaktet på. I tillegg til at javatigeren viktigste kilde til næring, rusahjorten også opplevde dårlige levegrunnlag på grunn av avskogingen, bidro det til at javatigerens levegrunnlag sank dramatisk.

4 av 10 underarter av tigere er nå utdødd, det det har versert rykter om observasjoner av javatigeren, men det kan nok avkreftes. Tigerens fremtid er usikker, og det har blitt satt i kraft flere tiltak for å sikre at dyrearten ikke blir utryddet.

Hvis du vil hjelpe å redde tigere som står i fare for å bli utryddet kan du gjøre det ved å bli tigerfadder hos WWF.